Forfatterarkiv: Anne-Marie Meller

Elektrisk Vestrum

Elektrisk Vestrum 

Nu nærmer vi os igangsætning af perioden med lånebiler, bus og el-cykler i Vestrum.

Onsdag og torsdag i næste uge, monteres el-ladestandere i Stadil, Tim, Hover, Hee og No. Når de er på plads, er forudsætningerne for og ibrugtagning af de 3 el-biler på plads. De 4 minibiler er også ved af være klar. Der mangler dog reklamer på bilerne og andre mindre ting omkring reservering, registrering af bruger o.s.v.

Perioden forventes iværksat med opstartsmøde i Tim-hallen – der holdes onsdag den 27 marts 2019 kl.1900, hvor der oplyses om hele projektet og fra dagen efter torsdag den 28. marts –  vil bilerne og bussen kunne anvendes.

Der vil således være placeret en bil i hver af de 7 sogne fra 28. marts  og ca. 9 mdr. frem. Derudover en bus ved Tim-hallen.

Vedrørende 3 elbiler, 4 minibiler og 1 bus – er samarbejdspartneren Byen bil, der leverer bilerne, står for udlån opkrævning afbetaling med meget mere i perioden – derefter forventes det, at de biler, bus med mere, der anvendes tilstrækkeligt – kan fortsætte med udleje i tiden fremover.

Vi forventer et brug, der gør det muligt, at Byens Bil kan fortsætte med at have lånebil placeret mange af de 7 steder.

Der mangler endnu nogle beslutninger omkring nøgleudlevering, registrering af låner/lejer m.m.

Vedrørende el-cyklerne – mangler der i øjeblikket, at  nogle få brikker falder på plads. Det er bl.a omkring  -hvor mange der bliver økonomi til, -hvilke el-cykler,  og hvor de placeres hvornår…..

på gensyn til mødet i Tim,

projektgruppen

Carsten Meller, Palle Pedersen og Irvin Christensen.

PS. Endelig indkaldelse til mødet bringes i Lokalposten, Dagbladet Ringkøbing-Skjern og på Vestrums hjemmeside.

 

 

Dagsorden til generalforsamling

VestRum

Afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 13. november kl. 19.00

Vedersø Kulturcenter

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Fremlægning af budget
 5. Beretning fra arbejdsgrupperne

5.a. Aktiviteter det foregående år.

Naturgruppen

Kommunikationsgruppen

Aktiviteter på tværs

5.b. Fremadrettede opgaver

 1. Styregruppens fremadrettede indsatsopgaver
 2. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag indkommet

 1. Valg af formand.

Er ikke på valg

 1. Valg af næstformand

Brian Damgaard ønsker ikke genvalg

Irvin Christensen er på valg

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Hover: Vagn Graversen ønsker ikke genvalg

Hee: Anita Kristensen er på valg

 1. Valg af revisor

Maren Holm på genvalg

 1. Eventuelt. Der kan ikke besluttes noget under eventuelt.

 

Der kan ikke opstilles kandidater på generalforsamlingen.

Alle bosiddende i VestRum har møde og taleret.