Forfatterarkiv: Esben Midtiby

No Sogneforening får støtte til hoppepude

Med støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje kan No Sogneforening nu sætte gang i etableringen af en hoppepude.

No Sogneforening har fået 28.500 kroner i støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje. Med bevillingen kan foreningen se frem til at komme i gang med at etablere en hoppepude ved No Sognehus.

Ingrid Egmuth har sammen med Michael Mulbjerg sendt ansøgningen. Hun har samtidig nogle aftener passet caféen, der har været åbent tirsdag og torsdag fra uge 27 til 32.

Med midler fra DIF og DGIs foreningspulje og overskud fra sommecaféaftener, så er det nu muligt at få endnu en skøn aktivitet at samles om i No, siger Ingrid Egmuth.

Hun ser især frem til, at hoppepuden kan indvies og flere nye ansigter kan mødes ved No Sognehus. Og så roser hun opbakningen til caféaftener:

– Sammen kan vi meget og så samtidig hygge os. Det er da fantastisk.

Støtter foreningsidrætten med 44 millioner kroner årligt
No Sogneforening har modtaget bevillingen på 28.500 kroner fra DIF og DGI’s foreningspulje, der årligt uddeler cirka 44 millioner kroner til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, for eksempel til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kroner, men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kroner.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

 Om DIF og DGI’s foreningspulje

  • Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
  • Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på medlemstal.dk
  • Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider.

Nyt fra bestyrelsen i No Sogneforening

Efter generalforsamlingen mødtes den nye bestyrelse mandag den 6. juli for at konstituere sig. Alle i bestyrelsen var friske og bød villigt ind på de forskellige poster og arbejdsopgaver, men da vi snakkede om formandsposten blev der tavshed. Så uofficielt besluttede vi at der er syv formænd/-kvinder i bestyrelsen.

Officielt blev posterne fordelt som følger:

  • Formand, Asger Holm Thomsen
  • Næstformand og kontaktperson for No Body, Karin Lauridsen Sørensen
  • Kasserer, Jeanette Birkekær Lauridsen
  • Sekretær, Camilla Hagemann Amdisen
  • Sponsorudvalg og bindeled til sommerfestudvalget, Rasmus Høgh
  • Bindeled til torsdagsholdet, Bodil Lauridsen
  • Webmaster og bindeled til Aktivitetshuset, Rolan Andersen.

Tak til tidligere bestyrelsesmedlemmer
Der skal lyde en stor tak til afgående formand, Esben Midtiby, for hans store arrangement for sognet og specielt Sognehuset. Esben var særlig god til at sætte No på landkortet overfor vores lokalpolitikere.
Der skal også lyde en stor tak til Maria Kristensen, for hendes arbejde i bestyrelsen og ikke mindst at tage hånd om No Body.

Ny forpagter
Michael Muldbjerg stopper som forpagter i Sognehuset med udgangen af oktober, hvilket vi er rigtig kede af i bestyrelsen. Michael har været med helt fra start med renoveringen af Sognehuset, og været med til at sætte sit præg på huset og ikke mindst køkkenet, samt i hvilken form udlejning af huset virker bedst.
Michael har haft meget travlt, og vil med beslutningen prøve at skabe mere tid til familien, hvilket vi kun kan have respekt for.
Fra bestyrelsen skal lyde en kæmpe tak til Michael for hans store indsats i Sognehuset.

Bestyrelsen vil arbejde på at finde en ny forpagter til Sognehuset.

På bestyrelsens vegne, Asger