Fremtidens bevægelseshus

Bevægelse og turisme for alle
Vision: Fremtidens Bevægelseshus skal skabe et unikt sted for fysioterapi og andre behandlingsformer samt wellness- og fitnessfaciliteter for alle, også handicappede.

I samarbejde med Center for Handicap og Bevægelsesfremme, Syddansk Universitet skal vidensog forskningsresultater sikre en kontinuerlig udvikling af Fremtidens Bevægelseshus, så der fortsat er de mest optimale forhold for bevægelse og turisme for alle.

Læs mere om Fremtidens Bevægelseshus i Hee her:

konceptbeskrivelse-fremtidens_bevaegelseshus

Generalforsamling – Foreningen for Fremtidens Bevægelseshus i Hee

Der indbydes til generalforsamling i Foreningen for Fremtidens Bevægelseshus i Hee:

Tirsdag den 31. marts kl. 19.00
i fællesbygningen Camping & Familiepark West, Hovervej 56, Hee

Alle interesserede er velkommen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1.    Valg af dirigent
 2.    Valg af stemmetællere
  3.    Bestyrelsens/formandens beretning ved formand Michael Nielsen
 3.    Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af budget for næste år
 4.   Fastsættelse af kontingent for næste år
 5.    Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres til turismekonsulent Britta Leth,
  turismekonsulent@hotmail.dk senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse
 6.   Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
  8.    Valg af to suppleanter
 7.   Valg af revisor, der skal være registreret eller statsautoriseret
 8. Eventuel valg/nedsættelse af udvalg
 9. Eventuelt

  Generalforsamling bliver også annonceret på hjemmesiden for Hee.

  På bestyrelsens vegne

  De bedste hilsener
  Britta Leth
  Turismekonsulent
  86 61 53 62 / 40 11 53 62