Bestyrelsen Hee

Formand
Anita Kristensen
Hovervej 3, Hee
6950 Ringkøbing
Mobil: 40362417
novej15@me.com

Kasserer
Anders Thygesen
Hovervej 55
Hee
6950 Ringkøbing
Mobil: 40403344
kasserer@hee.dk

Næstformand
Mette Hammelsvang
Hjortevej 5, Hee
6950 Ringkøbing
Mobil: 30862411
sekretaer@hee.dk

Sekretær,
IT-ansvarlig

Rikke Sonn
Hovervej 5
Hee
6950 Ringkøbing
Mobil: 24270369
rikketsonn@hotmail.com

Webmaster
Nicoline Mogensen
Ølstrupvej 19
6950 Ringkøbing
Mobil: 29377180
hoejmogensen@hotmail.com