Fra kirken køres mod vest ad Agersbækvej.
Drej til venstre ad Voldbjergvej ned forbi den gamle mølle. – Drej til højre i T-krydset – følg vejen og drej til venstre ved den sidst ejendom – fortsæt ad vejen til den nye Vonå engbroen. – På den modsatte side er du på Holmsland og kan cykle til Vesterhavet, eller returnere til Hee.
Dette er en unik mulighed for en dejlig gå-eller cykeltur fra Hee til Holmsland.

I et stormvejr i 1640 blæste den gamle vindmølle i Gammel Sogn på Holmsland ned og den var for dyr at reparere. Derfor fragtede landmændene fra Holmsland deres korn til Voldbjerg Mølle for at få det malet. I begyndelsen sejlede de det over åen, men omkring 1765 byggedes der en spinkel træbro over åen. Denne var den eneste landforbindelse til øen indtil der i 1860 blev bygget en bro fra Ringkøbing til Holmsland.

Broen fra Hee til Holmsland blev gennem tiderne nødtørftigt repareret og bestod endnu i 1940, men under 2. verdenskrig brugte de tyske besættelsestropper den så meget, at broen blev ødelagt og resterne af den blev bortsprængt i 1967.

Men år 2000 begyndte Holmsland og Hee sogneforeninger at arbejde på at få genetableret en forbindelse over åen, så i 2006 genåbnedes en ny spang for gående og cyklister.

Nyd en tur henover de åbne vidder med fuglesang og højt til himlen.

 

FACEBOOK