Svømning

Udvalgsmedlem
Søren Grøntkjær Kristensen
Hjortevej 5
6950 Ringkøbing
Mobil: 22787413
sogkr@vestas.com

Udvalgsmedlem
Tonni Jensen
Mobil: 28945074
tonni@heenet.dk