Kategoriarkiv: For ældre

Nyt fra VestRum

Landsbymessen: VestRum fejrer livet i de syv sogne, der måtte aflyses på grund af Corona, forventes afholdt lørdag den 28. august 2021 ved Tim Hallen.

VestRum afholder ordinær generalforsamling mandag den 9. november i No.

Forslag til kandidater til styregruppen og formandsposten skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Kandidater kan ikke opstilles på generalforsamlingen.

Kunst på Tværs i VestRum 2021

Det forventes af udstillingen kan afholdes den 13. – 16. maj 2021 på de samme lokaliteter, som var planlagt for 2020. For de, der ønsker at deltage i udstillingerne, bliver der åbent for tilmelding i begyndelsen af marts 2021.

No Sogneforening får støtte til hoppepude

Med støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje kan No Sogneforening nu sætte gang i etableringen af en hoppepude.

No Sogneforening har fået 28.500 kroner i støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje. Med bevillingen kan foreningen se frem til at komme i gang med at etablere en hoppepude ved No Sognehus.

Ingrid Egmuth har sammen med Michael Mulbjerg sendt ansøgningen. Hun har samtidig nogle aftener passet caféen, der har været åbent tirsdag og torsdag fra uge 27 til 32.

Med midler fra DIF og DGIs foreningspulje og overskud fra sommecaféaftener, så er det nu muligt at få endnu en skøn aktivitet at samles om i No, siger Ingrid Egmuth.

Hun ser især frem til, at hoppepuden kan indvies og flere nye ansigter kan mødes ved No Sognehus. Og så roser hun opbakningen til caféaftener:

– Sammen kan vi meget og så samtidig hygge os. Det er da fantastisk.

Støtter foreningsidrætten med 44 millioner kroner årligt
No Sogneforening har modtaget bevillingen på 28.500 kroner fra DIF og DGI’s foreningspulje, der årligt uddeler cirka 44 millioner kroner til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, for eksempel til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kroner, men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kroner.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

 Om DIF og DGI’s foreningspulje

  • Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
  • Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på medlemstal.dk
  • Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider.