Kategoriarkiv: Om VestRum

Godt nytår – med et referat…

Så blev det 2017 og landsbyklyngesamarbejdet VestRum står nu på egne ben. Vi ser frem til et år i samarbejdets tegn, hvor vi afvikler de første fælles aktiviteter. Og ellers bygger videre på det fundament, som projektet har skabt gennem det seneste år. Vi glæder os!

Men vi skal først lige have afsluttet et hængeparti fra 2016 – nemlig et referat fra den stiftende generalforsamling…

Du kan læse referatet her sammen med formandens beretning for projektperioden og dermed baggrunden for at vi nu har stiftet foreningen Landsbyklyngesamarbejdet VestRum.

God læselyst!

Fra projekt til forening

VestRums tid som projekt er nu slut. Aftenens stiftende generalforsamling gjorde landsbyklyngesamarbejdet til et reelt samarbejdsorgan mellem de syv sogne.

Status på det sidste års arbejde, et sæt vedtægter og valg til styregruppen var de vigtigste punkter på dagsordenen til aftenens møde i Vedersø, som knap 40 personer deltog i.

Carsten Meller, Hee fortsætter som formand med Brian Damgaard Husted Nielsen, Tim som næstformand.

De øvrige i den nye styregruppe er Jeanett Obel Holm og Irvin Christensen, No, Michael Sjørvad, Hee, Ole Stampe og Vagn Graversen, Hover, Palle Pedersen, Tim, Poul Henning Holmgaard, Torsted og Else Trabjerg, Stadil-Vedersø.

Filmkonkurrence
Vinderen af filmkonkurrencen “Om livet i VestRum” blev Hover-Torsted Friskole.

2016_11_14_hover-torsted_friskole_vinder_filmkonkurrence_om_livet_i_vestrum
Formand Carsten Meller overrækker førstepræmien til fire piger fra Hover-Torsted Friskole

Vi graver videre og dybere…

Styregruppen bag Landsbyklyngen VestRum inviterer til møde om det videre arbejde:

Tirsdag den 15. marts 2016 i Torsted på friskolen, klokken 19.00 til 21.00.

Vi fortsætter arbejdet med temaerne, der kom frem på borgermødet. Sammen står vi stærkere, men sammen om hvad? For at svare på dette tager vi denne aften hul på temaerne:

  • Idrætsområdet
  • Natur og friluftsliv
  • Aktiviteter på tværs (event)
  • Ungdom.

Og så kommer vi helt sikkert også ind på noget med kommunikation!

Vi er vært ved kaffen og kagen!

Venlig hilsen
Styregruppen bag VestRum

Borgerundersøgelse skudt i gang

En del af landsbyklyngeprojektet er at skabe en viden om borgerne og området. Derfor er der nu skudt en stor borgerundersøgelse i gang. Undersøgelsen løber over de næste uger. Det tager 5-10 minutter at svare.

Du finder link til undersøgelsen i menulinjen her på siden.

Alle borgere i de syv sogne er naturlige deltagere i undersøgelsen. Men hold dig ikke tilbage, for hvis du har boet i området, arbejder i området eller på anden vis føler dig knyttet til området eller projektet, må du også gerne deltage i undersøgelsen.

Borgermøde med mange temaer

Borgermødet i Tim Hallen den 12. januar gav masser af inspiration til, hvad vi kan arbejde sammen om for at stå stærkere.

Efter hver især kom med ideer, blev ideerne prioriteret til tre ved hvert bord. Disse blev samlet i temaer – i alt 16 stykker blev det til. Hver af aftenens deltagere kunne nu via afkrydsning stemme og dermed være med til den samlede prioritering.

Når styregruppen har samlet op på alt på borgermødet, starter næste etape, som er start af arbejdsgrupper.

Der skal lyde en stor tak til de godt 100 meget engagerede deltagere i mødet.

Kort over VestRum

Kort over VestRum

Borgermøde om VestRum 12. januar i Tim

Styregruppen bag Landsbyklyngen VestRum inviterer til borgermøde om projektet:
Tirsdag den 12. januar 2016 i Tim Hallen, klokken 19.00 til 21.30.

Overskriften for aftenen er:
Sammen står vi stærkere – men sammen om hvad?

På mødet vil vi gerne:

  • Fortælle om baggrunden for VestRum og projektet bag
  • Arbejde med styrker og svagheder for vores områder.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard fra Lemvig kommer med et bud på, hvilke udfordringer landdistrikterne generelt står overfor i disse år.

Vi er vært ved kaffen og kagen!

Venlig hilsen
Styregruppen bag VestRum

Se invitation til borgermødet som pdf