Focus på No

Sognebladet Focus udgives af No Sogneforening. Bladet udkommer fire gange om året omkring 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.

Er bladet ikke modtaget senest den 7. i udgivelsesmåneden, kan et eksemplar fås hos redaktionen.

Bladet finansieres med annoncer primært fra sognets erhvervsdrivende, samt med tilskud fra foreninger med videre.

I bladet optages stof med almen interesse for beboere i No. Der optages ikke indlæg af kommerciel eller agiterende art.

Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 14. i måneden før udgivelsen.

Mail focuspaano(a)gmail.com

Oplag: 300 stk. Bladet udsendes til samtlige husstande i No Sogn.

Konnie Schwarz – Mobil 2890 3360
Henrik Brask – Mobil 5186 4233
Christina Filbert Goerke – Mobil 6096 0871
Louise Jensen – Mobil 2112 5768

2019

Deadline for nummer 160 er den 14. maj

Nummer 159 – Marts 2019

2018

Nummer 158 – December 2018

Nummer 157 – September 2018

Nummer 156 – Juni 2018

Nummer 155 – Marts 2018

2017

Nummer 154 – December 2017

Nummer 153 – September 2017

Nummer 152 – Juni 2017

Nummer 151 – Marts 2017