Sognebladet Focus udgives af No Sogneforening. Bladet udkommer fire gange om året omkring 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.

Er bladet ikke modtaget senest den 7. i udgivelsesmåneden, kan et eksemplar fås hos redaktionen.

Bladet finansieres med annoncer primært fra sognets erhvervsdrivende, samt med tilskud fra foreninger med videre.

I bladet optages stof med almen interesse for beboere i No. Der optages ikke indlæg af kommerciel eller agiterende art.

Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 10. i måneden før udgivelsen.

Mail focuspaano(a)gmail.com

Oplag: 310 stk. Bladet udsendes til samtlige husstande i No Sogn.

Konnie Schwarz – Mobil 2890 3360
Henrik Brask – Mobil 5186 4233
Pia Herbel Henriksen – Mobil 4225 7441
Louise Jensen – Mobil 2112 5768

2021

Nummer 170 – December 2021

Deadline 10. november 2021

Nummer 169 – September 2021

Deadline 10. august 2021

Nummer 168 – Juni 2021

Focus på No nummer 167 Marts 2021

Nummer 167 – Marts 2021

2020

Nummer 166 – December 2020

Nummer 165 – September 2020

Nummer 164 – Juni 2020

Nummer 163 – Marts 2020

2019

Nummer 162 – December 2019

Nummer 161 – September 2019

 

Nummer 160 – Juni 2019

Nummer 159 – Marts 2019

2018

Nummer 158 – December 2018

Nummer 157 – September 2018

Nummer 156 – Juni 2018

Nummer 155 – Marts 2018

2017

Nummer 154 – December 2017

Nummer 153 – September 2017

Nummer 152 – Juni 2017

Nummer 151 – Marts 2017

 

FACEBOOK